Quyền sở hữu bản quyền phần mềm giữa các co-founder

Chúng tôi là các co-founder của một startup. Chúng tôi cùng phát triển một phần mềm. Xin hỏi Startup LAW, bản quyền phần mềm trong trường hợp này sẽ được xác định như thế nào? Tôi cần làm gì để tránh các tranh chấp bản quyền sau này?

Startup LAW trả lời:

  • Quyền sở hữu quyền tác giả phần mềm sẽ tuỳ vào mối quan hệ của bạn với các co-founder. Nếu co-founder nhận lương hoặc cổ phần của startup để phát triển phần mềm này thì quyền sở hữu phần mềm thuộc sở hữu của startup. Điều đó có nghĩa các co-founder phải chuyển quyền sở hữu của mình cho startup.
  • Bạn cần lập văn bản Thoả thuận quyền sở hữu phần mềm để xác định vấn đề này đồng thời nên ký một Thoả thuận không tiết lộ (NDA) và chống cạnh tranh với các co-founder để đảm bảo startup của bạn sở hữu hợp pháp và chặt chẽ phần mềm do mình đầu tư phát triển.
  • Bạn cũng có thể cân nhắc việc đăng ký bản quyền phần mềm để có chứng cứ xác định chủ sở hữu bản quyền của startup.