KHÓA HỌC AI DIGITAL THỰC CHIẾN

Bạn đam đam mê công nghệ, kinh doanh và muốn có một nghề thực chiến trong lĩnh vực Digital… Bạn xem lịch khai giảng và muốn biết chi tiết khóa học cũng như đăng ký online vui lòng chọn thông tin bên dưới.

KHÓA DIGITAL ĐANG TUYỂN SINH

Các khóa huấn luyện được giảng dạy bởi chuyên gia, diễn giả hàng đầu lĩnh vực Marketing, Truyền thông và vận hành hành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

AI ứng dụng đa kênh

Thời gian: 3 buổi/1 tuần

AI Digital Marketing

Thời gian: 3 buổi/1 tuần

AI Digital bán hàng

Thời gian: 3 buổi/1 tuần