GIẢNG VIÊN

Hầu hết giảng viên tham gia giảng dạy chương trình tại Học viện Digital RedPola đều tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ hoặc là chuyên gia trong môn mình dạy ở các truờng đại học nước ngoài, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc tại các công ty trong, ngoài nước và có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do Việt Nam và quốc tế.

ĐỐI TÁC

Edux Logo
Tessi
Logo Idm
Edutek Logo
Khoi Nghiep Thuc Chien Logo
Hr Digital Logo
We Wow Digital Agency