Thầy Vincent Hung Lu – Chuyên gia Chuyển đổi số, kinh doanh mới

Vincent Hung Lu

Giảng viên Vincent Lu tốt nghiệp MBA tại University of Toronto (Canada) và là một doanh nhân kỳ cựu từng nắm giữ vị trí lãnh đạo trong nhiều tập đoàn bán lẻ lớn ở thế giới.

Thầy Vincent Lu, một Việt Kiều Canada đã trở về Việt Nam với khát vọng đem công nghệ Blockchain nâng tầm ngành nông nghiệp và bán lẻ truyền thống, góp phần giúp Việt Nam hòa nhập với cuộc đua công nghệ 4.0

Với hơn 25 năm kinh nghiệm và thành công ở Nestle Vietnam, Myanmar Canada Investment Group, lần này anh Vincent quay trở về Việt Nam xây dựng Bách Hóa Việt và Global-AgriTech, cùng lắng nghe những tâm huyết của anh về 2 dự án Blockchain ở Việt Nam.

Thầy Vincent đào tạo Digital Marketing in-house, chuyển đổi sô Digital Transformation và Digital Marketing chuyên sâu