Tài liệu hướng dẫn lệnh Prompt Gemini trong Google Workspace

Download Lenh Google Gemini

Tài liệu này là hướng dẫn bắt đầu nhanh về cách sử dụng lời nhắc (prompt) với trợ lý AI Gemini trong Google Workspace. Nó bao gồm các kịch bản cho các nhân vật khác nhau, ví dụ về các trường hợp sử dụng và các lời nhắc tiềm năng cho các công việc hàng ngày của các giám đốc điều hành, các nhà sáng lập, chuyên gia bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, quản lý dự án và nhân sự.

Tài liệu cung cấp các mẹo nhanh để bắt đầu với Gemini trong Google Workspace, bao gồm:

  1. Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, viết như thể bạn đang nói chuyện với một người khác.
  2. Cụ thể và lặp lại. Nói cho Gemini trong Google Workspace biết bạn muốn nó làm gì (tóm tắt, viết, thay đổi tone, tạo).
  3. Ngắn gọn và tránh phức tạp. Nêu yêu cầu của bạn một cách ngắn gọn nhưng cụ thể.
  4. Tạo nó thành một cuộc trò chuyện. Tinh chỉnh các lời nhắc nếu kết quả không đáp ứng kỳ vọng của bạn.

Tài liệu cũng cung cấp nhiều ví dụ về lời nhắc cho các vai trò khác nhau như dịch vụ khách hàng, lãnh đạo kinh doanh, nhân sự, tiếp thị, quản lý dự án và bán hàng. Cuối cùng, tài liệu cung cấp một số mẹo để nâng cao khả năng viết lời nhắc.

Link download gemini-for-google-workspace-prompting-guide-101