Tag Archives: chuyển đổi số

Chiến lược chuyển đổi số tổng thể

Chuyen Doi So Tong The Min

Chiến lược chuyển đổi số tổng thể là một kế hoạch chi tiết về cách thức một tổ chức sẽ thực hiện chuyển đổi số. Chiến lược này bao gồm các mục tiêu, tầm nhìn, lộ trình, nguồn lực và các giải pháp cụ thể. Mục tiêu của chiến lược chuyển đổi số tổng thể […]