“Đa nền tảng cho một giải pháp- Chúng ta là một!”

“Multi-Flatform for One Solution. We Are One!”

 

Chuyển đổi số, kinh tế số, kỷ nguyên số là xu thế toàn cầu không thể đảo ngược, đó cũng là xu thế tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Đó cũng là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp hướng đến hoạt động sản xuất chính xác và chặt chẽ.

Giá trị cốt lõi của chuyển đổi số trong nông nghiệp ở nước ta hiện nay là đưa được những giải pháp công nghệ đột phá dựa trên nền công nghệ số đến người sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn, sản xuất hiệu quả hơn.

giới thiệu

RED POLA

Là hệ sinh thái phân tán đầu tiên trên thế giới liên kết trực tiếp với các đối tác nông nghiệp và người tiêu dùng trong thương mại nông nghiệp và xuất nhập khẩu.

Cũng là nền tảng Blockchain, AI, dữ liệu lớn (Big data), và IOT cho sàn giao dịch xuất nhập khẩu B2B, B2C, D2C, và OmniChannel trực tuyến đầu tiên liên doanh giữa Canada & Việt Nam ứng dụng công nghệ chuỗi khối để kết nối các đối tác, nhà sản xuất, nhà cung cấp toàn thế giới trong lĩnh vực giao thương xuất nhập khẩu quốc tế.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp và thương mại sẽ mang lại nhiểu lợi ích cho nhiều đối tác trong hệ sinh thái như: các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nông dân, nhà sản xuất nông nghiệp, thương lái, các chợ đầu mối, các chợ rau truyền thống, nhà hàng, các quán ăn v.v… và rất nhiều đối tác tham gia trong hệ sinh thái của RED POLA.